“Monumentenalarm”

Teken de petitie en red de Kartuizerij Ter Bank

Op 1 september 2009 werd de nieuwe Codex ruimtelijke ordening van kracht.

In het tijdschrift  Knack van 04/02/2008,  lezen we hierover onder de  titel  “Monumentenalarm” het volgende:

“ Alle monumenten, gebouwen in stads- en dorpsgezichten en landschappen die beschermd zijn of verdienen het te zijn, verliezen straks hun bevoorrechte status als onaanraakbare getuigen van ’s lands rijkdom. Wordt de klok teruggezet naar de tijd voor 1972, toen het lot van waardevolle gebouwen en sites aan het toeval werd overgelaten?”

Maar de “proof of de pudding is in the eating” !

Net voor de inwerkingtreding van het decreet vernamen we via de pers dat de K.U.Leuven, eigenaar van het klooster sinds 2004,  een masterplan had laten uittekenen om op deze site een zogenaamd “Child Convent Center” op te zetten en dat er “onderhandeld” werd met de diverse overheden om het klooster,  een beschermd monument, gelegen in een als landschap beschermd parkgebied, te verbouwen en uit te breiden met niet minder dan 7.000 m² bijkomende vloeroppervlakte.

De rest van het verhaal leest u wanneer u verder bladert, maar beelden zeggen vaak meer dan duizend woorden…