De kartuizerij

De Bersaques 1596 De Kartuis

De Kartuis in 1596, KULeuven Archief  (let op de moestuin, voorlopig nog beschermd landschap)

De als landschap en monument beschermde site van Kartuizerklooster, gelegen tussen de Bankstraat, de H-Geeststraat, de Kartuizerstraat en de Tervuursesvest, dreigt te verdwijnen.

Een Oud Verhaal

KARTUIZERIJ COPYRIGHT BING

 

De Kartuizerij, opgericht in de XVe eeuw, is een pareltje van het Leuvense Erfgoed.

In de loop der eeuwen is het klooster herhaaldelijk het voorwerp geweest van geweld en vandalisme. Nadat de Kartuizers het pand dienden te verlaten tijdens het Oostenrijks bewind, werd de inboedel verkocht en de gebouwen verder vernield na de Franse revolutie. In 1806 werd de kerk afgebroken. Het klooster diende een tijd als kazerne en munitiedepot en een ontploffing deed de rest.

Dank zij de Kapucijnen werd het klooster in het begin van de vorige eeuw voor verder verval en afbraak behoed.

De Kartuizerij werd in 1953 als monument beschermd. In 1976 werden de kloostertuin en het Mariapark, waar oorspronkelijk de kluizen stonden, als landschap beschermd.

Toen de Kapucijnen in 2004 besloten het klooster van de hand te doen, werd dit aangekocht door de K.U.Leuven.

Wie echter dacht dat onze Alma Mater het residentiële karakter van de site en het unieke karakter van het beschermde landschap zou respecteren komt bedrogen uit.

In stilte werden de plannen uitgetekend om, zonder enig respect voor het beschermde monument, park en kloostertuin,  ongebreideld uit te breiden en bij te bouwen

Een greep uit het Masterplan dat op enkele kleinere aanpassingen na een gunstig advies kreeg van het Leuvense Schepencolleg en aan de diensten erfgoed en ruimtelijke ordening werden voorgelegd:

  • twee  niveaus ondergrondse en een bovengrondse parking
  • drie nieuwe vleugels van meer dan + 3.500 m² grondoppervlak, even hoog als en bijna twee maal de oppervlakte van het bestaande gebouw, die het klooster volledig zullen inkapselen en grotendeels aan het zicht ontrekken, verdwijnen van een deel van de bomen in het park en de beschermde moestuin van het klooster

Maar beelden zeggen meer dan duizend woorden…

voor een slide show klik op “view with picLens” :