Wat wij vragen

Als buurtbewoners vragen wij niet meer dan dat de KULeuven, die bij de aankoop het beschermingsstatuut van de site kende, dit zou respecteren zowel naar de letter als naar de geest.

De huidige plannen komen immers neer op een feitelijke declassering van het monument en het landschap, die wij met alle middelen zullen aanvechten.

Het is onaanvaardbaar dat Erfgoed, Ruimtelijke Ordening en het stadsbestuur zouden instemmen met dit soort drastische ingrepen waarbij een van de laatste ongerepte plekjes van het Leuvens erfgoed verloren zou gaan, terwijl het om een beschermde site gaat.

Daarom vragen wij aan iedereen die bekommerd is om ons erfgoed, niet alleen in Leuven maar in gans Vlaanderen, om de petitie te ondertekenen:

tekendepetitie

Het gaat immers om veel meer dan alleen maar het belang van de omwonenden:

  • Het gaat om de rechtszekerheid en de precedentwaarde: wanneer dit mogelijk wordt zijn de parken en het erfgoed in heel Vlaanderen bedreigd
  • Het gaat om behoud van de sociale functie van de zeldzame groene ruimte in de binnenstad
  • Het gaat om de natuurlijke functie van de parken en binnentuinen in de regulering van de luchtkwaliteit en de waterhuishouding van de stad.
  • Het gaat om de schoonheid van deze site, een zeldzame parel van ons erfgoed, die eens volgebouwd, voor altijd verloren zal zijn!