Save the City Gardens

logosavethecitySpeelruimte voor kinderen is voor gezinnen een belangrijke voorwaarde om in de stad te blijven wonen. Groene plekjes zorgen er voor ruimte en evenwicht. Zij dragen bij tot het behoud van de biodiversiteit in de stad en vervullen een belangrijke sociale functie. Tussen de huizen vormen ze een natuurlijke afscherming en bij hevige regen zorgen ze voor een natuurlijk stormbekken at ons beschermt tegen waterschade. Zij zijn van collectief belang voor elke stadsbewoner.

Een studie van de Inter-Environement Bruxelles (IEB) uit 2006 toont aan dat de binnenstadstuinen aan een razend tempo verdwijnen. Door de regulering van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel zijn bouwgronden een schaars goed geworden en vaak verdwijnen de laatste open ruimten en stadstuinen als goedkope bouwgronden voor al dan niet sociale huisvesting, kantoren of commerciële ruimtes. Maar waarom moeten stadstuinen verdwijnen als er zoveel vierkante meters gebouwen leegstaan? Te snel wordt er door de overheden toegestaan dat tuinen en open groene ruimtes plaats moeten ruimen voor gebouwen. Tegen de filosofie van de structuurplannen in wordt het zoeken naar alternatieven te snel opgegeven ten voordele van de druk uitgeoefend door de lobby van het bouwbedrijf.

Is dit geen gebrek aan respect voor de stadsbewoners? Moeten zij naar parken gaan om zicht goed te voelen in de stad? Moeten zij aan de achterzijde van hun huis of appartement uitkijken op muren en dichtgemetste ramen?

Wat wil en zal Save the City Gardens doen.

Dit project is ambitieus maar kost geen enkele euro aan de staat. De binnenstadstuinen bestaan en moeten dus niet aangelegd worden. Save the City Gardens ijvert voor het behoud van de groene binnenstadstuinen.

Concreet willen we

  • Een wet die verbiedt in de nog overblijvende stadstuinen te bouwen. Stadstuinen hebben een evenwaardig openbaar en sociaal belang. Geen uitzonderingen meer ten koste van bestaande tuinen en parken, die van een even groot collectief belang zijn voor alle stadsbewoners.
  • Een subsidie die burgers aanmoedigt om achterliggende tuinen die de plaats hebben moeten ruimen voor gebouwen, zoals overdekte koeren, garages en ateliers in ere te herstellen.

Save the City Gardens krijgt steun van allen – bewoners en beleidsmensen – die de leefbaarheid van onze steden in het hart dragen. Stadstuinen zijn een voorwaarde om de stadsvlucht van gezinnen met kinderen tegen te gaan. Daarom moeten zij voor ieder van ons betaalbaar blijven en niet alleen in de rijkere buurten blijven bestaan. Iedere stadsbewoner heeft recht op het behoud van een groene oase in zijn buurt.